ทีมอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ร่วมมือบริษัทพัฒนานวัตกรรมถ่านไม้ไผ่สู่วัสดุแห่งอนาคต

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ ได้แก่ รศ.ดร.อนุชา แยงไธสง  ผศ.ดร.อ้อฤทัย ใจบุญ ดร.ธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง และ ดร.กาญจนา องคศิลป์ ร่วมต้อนรับคุณพีระพงษ์ นิลธนาปกรณ์ (เฮง คนเอาถ่าน) ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด ณ ห้อง SC113 อาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ 


ในการณ์นี้ คุณพีระพงษ์ได้นำเสนอคุณสมบัติเด่นของวัสดุตั้งต้น(ถ่านไม้ไผ่)และนำเสนอนวัตกรรมของบริษัทให้แก่ทีมอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ได้ฟัง ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการพัฒนาต่อยอดวัสดุตั้งต้นโดยการใช้ศาสตร์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ ให้ใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม สุขภาพ วัสดุทางการแพทย์ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใหม่มีมูลค่า ประเด็นสรุปการสนทนา ทีมอาจารย์มีความสนใจที่จะนำตัวอย่างวัสดุถ่านไม้ไผ่หลากหลายรูปแบบและขนาดที่ได้รับจากบริษัทไปทดสอบคุณสมบัติเพิ่มเติมและออกแบบแนวทางพัฒนางานวิจัย โดยบริษัท 77 เอนเนอร์ยี จำกัด ยินดีสนับสนุนวัสดุตั้งต้นให้แก่อาจารย์นักวิจัยตลอดการพัฒนางาน 


 


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
โพสต์โดย กาญจนา : ประกาศเมื่อ 29 พ.ย. 2022   จำนวนผู้อ่าน : 5158 ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
นักศึกษา | ศิษย์เก่า | ข่าวรับสมัครงาน | ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม